Whitelist

Na náš server je možné pripojiť iba ak je hráč pridaný na whitelist.
Ak máte záujem u nás hrať, musíte požiadať o pridanie na tento zoznam.

Môžete tak urobiť na našom discord kde zväčša komunikujeme.
Po podaní žiadosti Vám položíme pár otázok a po ich správnom zodpovedaní budete pridaný a môžete hrať.

Všetky ďalšie informácie nájdete na našom discord.

Želáme príjemnú zábavu.


Odkaz na discord: https://discord.gg/fFt3BswXcP